Author: Thienvu

เด็กชๅย 7 ขวบ อยู่กับลุงในกระต๊อบทรุดโทsม อดมื้อกินมื้อ

นายชัย สุริรมย์ อดีตนายกเทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วย นางประทีป ลาดบาศรี สท.ม.11 บ้านโนนเบ็น สท.อำนาจ​ คำศรี​ สท.ชิ​นวัต​ร​ โพธิสาคำ​ เดินทางไปพบกับครอบครัวที่อดมื้อกินมื้อ คือครอบครัวข อง นายสุเทพ โสบุญ อายุ…

หนูน้อย 9 ขวบ อดมื้อกินมื้อ อาศัยกระต๊อบกลางทุ่งนา

อีกหนึ่งเยาวชนที่ไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่น สำหรับน้อง”ต่าย” ก่อนหน้านี้มีคนในชุมชนระแวก ใกล้เคียงติดต่อหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อไปเยี่ยมดู พบน้องและคุณพ่อของเธอ ได้อาศัยบนที่ดิน ของชาวบ้านใจดีที่แบ่งไว้ให้ เพื่อจะได้มีที่ได้นอน โดยน้องเก็บไม้หรือสั งกะสีเก่าๆ นำมา ทำเป็นกระต๊อบเล็กๆ ใช้สำหรับบั งฝนเท่านั้น ซึ่งนายเกษมผู้เป็นพ่อบอกว่า ตนเองไม่มี อาชี พเป็นหลัก หากินเองตามทุ่งนา เช่น…