4mtram nam kieu van la 17406

4mtram nam kieu van la 17406

ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ มีเด็กๆ ที่เกิดมาในครอบครัวยากจนไม่น้อยที่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่เด็กๆ พวกนี้เขาต้องการเรียนหนังสือ มีความใฝ่ในการเรียนแต่ขาดโอกาส หนังสืออุปกรณ์การเรียนไม่พอ อย่างเรื่องราวที่เราได้นำมาเผยแพร่ในวันนี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงมัน วอนผู้ใจบุญแบ่งปันหนังสือเก่าให้น้องๆ โดยทางเฟซบุ๊คของคุณ Monnapa Attanak ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า

4mtram nam kieu van la 17406

โรงเรียนบ้านดงมันเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 29 คน เด็ก ๆ มีความใฝ่เรียนรู้ ช่วยกันจัดทำห้องสมุดเล็ก ๆ ไว้ให้นักเรียนในโรงเรียนได้มาอ่านหนังสือ เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน

หากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ คนใดมีหนังสือที่ไม่ค่อยได้อ่านแล้ว หรืออยากจะบริจาค สามารถบริจาคให้โรงเรียนบ้านดงมันได้นะคะ ขอบคุณค่ะ สามารถบริจาคได้ตามที่อยู่โรงเรียนนะคะ โรงเรียนบ้านดงมัน ที่ 95 ม.4 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 เบอร์โทร099-7306324 (ครูแตง) ค่ะ

4mtram nam kieu van la 17406

หากให้เป็นอีกหนึ่งการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ทำหรับท่านใดที่มีหนังสือเก่าสามารถบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านดงมัน หรือส่งต่อเรื่องราวนี้เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับน้องๆ

หนังสือ เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และ รูปภาพ ที่ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น และรวมเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการ เย็บเล่ม หรือ ทากาว เข้าด้วยกันที่บริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีขนาดต่าง ๆ กัน แต่มักจะไม่ทำใหญ่กว่าการจับและเปิดอ่านสะดวก หนังสือมักจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรม ต่าง ๆ

4mtram nam kieu van la 17406