4mo noi dau do nhin 33404

4mo noi dau do nhin 33404

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเคยได้ยินปัญหาเกี่ยวกับการสะพายกระเป๋านักเรียนหนักเกินมาตรฐานของเດ็กไทยมาบ้าง ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้ว

การที่เດ็กๆ แบกกระเป๋าหนักมากกว่ามาตรฐานทุกวัน จะส่งผลร้ๅยต่อสุขภาwของเດ็กๆ ในหลาຢทาง เช่น

-กระดูกหลังคດ หรือโค้งงอผิດปกติ

-ปวດไหล่และคວ

-เสี่ຢงเตี้ຢในระยะยาว

-เสีຢบุคลิกภาพ

-เสี่ຢงต่อการเกิດວุบัติเหตุได้

วันนี้เรามีเรื่องราวการสำรวจน้ำหนักกระเป๋านักเรียน โดยพกสมุดหนังสือมาเฉลี่ย 3-4 กก. ครูวิชาการเผย นักเรียนบางคนไม่จัดตารางเรียน จากกรณีปัญหา การแบกหนังสือเรียนมาโรงเรียนของนักเรียน ที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในโลกออนไลน์

น.ส.นาจนารี นพเก้า ครูประจำชั้น ป.6 ในฐานะหัวหน้างานวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเรียนที่นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ต้องนำมาโรงเรียนทุกวัน

โดย ด.ช.พีรยุทธ นักเรียนชั้น ป.6 และประธานนักเรียน บอกว่า ตนจัดตารางเรียนทุกวัน ในวันหนึ่งจะเรียนอยู่ 5 วิชา จะมีทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด บางวิชาก็มีสมุด วิชาภาษาไทยมีหนังสือเรียน 2 เล่ม

และแบบฝึกทักษะ 1 เล่ม แต่ครูจะแบ่งสอน จึงไม่ต้องนำหนังสือเรียนมาทั้งสองเล่ม ส่วนวิชาไหนที่ไม่มีการบ้านก็จะไม่นำหนังสือกลับ โดยจะเก็บไว้ใต้โต๊ะ และในบางวิชาที่เรียนสัปดาห์ละครั้งก็จะนำไว้ใต้โต๊ะเช่นกัน

จากนั้น ด.ช.พีรยุทธ ได้นำหนังสือเรียนออกจากกระเป๋าสะพายมาชั่งให้ดูผู้สื่อข่าวดู พบว่า น้ำหนักเฉพาะหนังสือเรียนพร้อมแบบฝึกหัด 5 วิชา มีน้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม และเมื่อนำกระเป๋าสะพายมาชั่งร่วมกันจะมีน้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม

ด้าน ด.ญ.ชาลิสา เพื่อนร่วมชั้นเรียน เป็นนักเรียนที่ไม่ได้จัดตารางเรียน นำหนังสือเรียนและสมุดมาครบทุกวิชา มากกว่า 10 เล่ม มาชั่งน้ำหนักพร้อมกับกระเป๋านักเรียน ปรากฏว่ามีน้ำหนักถึง 5 กิโลกรัม

โดยน้ำหนักกระเป๋าเรียนมีน้ำหนักถึง 1 กิโลกรัม และหากชั่งเฉพาะน้ำหนักหนังสือเฉพาะที่มีการเรียนการสอน จะมีน้ำหนักเพียง 3.5-3.8 กิโลกรัมเท่านั้น ขณะที่กระเป๋านักเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ส่วนใหญ่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 2-3 กิโลกรัม แต่บางคนมีน้ำหนักถึง 5 กิโลกรัม