2msap di hen ho 6010

2msap di hen ho 6010

เห็นแล้วพูดไม่ออก ชายชราพิกๅร ถูกนำมาปล่อยไว้ลำพังใต้สะพาน เรื่องราวจากหนุ่มจิตอาสาใจบุญ ที่ได้ออกมาเผยให้เห็นความน่าสงสารของคุณตาท่านหนึ่ง

2msap di hen ho 6010

คุณตาชื่อ นาย ประชิด ( ขอสงวนนามสกุล ) อายุ 65 ปี มีอาการพิกๅร ขาทั้ง 2 ข้างไม่สามารถใช้การได้ เวลาจะขยับตัวไปไหนต้องใช้ มือทั้ง 2 ข้าง ยันกับพื้น และมีอาการหลงๆลืมๆ ความจำเลอะเลือน

2msap di hen ho 6010

จากที่คุณตาได้เล่าให้ฟังคุณตา ไม่มีภรรยา และ ไม่มีลูก บ้านคุณตาอยู่ บางคอแหลม บ้านหลังดังกล่าวไม่มีใครอยู่เนื่องจากคุณแม่เสีย คุณตาว่าก่อนหน้านี้มีชายวัยกลางคนได้ขับรถจักรยานต์ยนต์นำคุณตาปล่อยไว้ตรงนี้

2msap di hen ho 6010

เบื้องต้นได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเอาไว้ดูแลซื้อข้าวให้คุณตากินประทังชีวิต แม้เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นนานแล้วแต่ยังเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายๆ คน