2mcau mong yen vui 23507

2mcau mong yen vui 23507

สิ้นเกจิดังล้านนา ‘หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี’ อดีตเจ้าอาวาสวัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) มรณภาพสงบ สิริอายุ 105 ปี พรรษา 82 จะมีพิธีอาบน้ำศพบ่ายวันที่ 19 ส.ค.นี้

เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 17 ส.ค. พระครูมงคลยติคุณ (หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี ยติโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มรณภาพลงแล้ว ด้วยอาการสงบ ณ วัดบ้าฟ่อน สิริอายุ 105 พรรษา 82 โดยจะมีพิธีอาบน้ำศพหลวงในช่วงบ่ายวันที่ 19 ส.ค.2563

2mcau mong yen vui 23507

สำหรับประวัติ หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก เดิมชื่อ ดวงดี นามสกุล สมด้วง บิดาชื่อ ด้วง โยมมารดาชื่อ แม่คำป้อ เกิดที่บ้านฟ่อน หมู่ 2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2457 มีพี่น้องร่วมอุทร 4 คนได้แก่

1.พ่อหนานเขียว

2.แม่สา

3.นางแฮ

4.หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก

ครั้นอายุได้ 12 ปี พ่อ-แม่นำไปฝากเป็นศิษย์ ครูบาอินตา สุทธิโก เรียนหนังสืออายุ 13 ปี ก็บรรพชาเป็นสามเณร เรียนพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมโท

2mcau mong yen vui 23507

ต่อมาอายุ 20 ปี ป่วยหนักต้องไปรักษาตัว 5 ปี เมื่ออายุได้ 25 ปี ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดโพธิ (หนองควาย) เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2488 โดยมีเจ้าอธิการอินธา อริโย วัดท้าวบุญเรืองเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการโอ๊ด อภิชโย วัดตองกายเป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิกการอินตา สุทธิโก วัดวุฑฒิราษฎร์ (บ้านฟ่อน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ยติโก”

2mcau mong yen vui 23507

ครูบาดวงดีท่านเป็นพระนักพัฒนาและยังเป็นหมอยาแผนโบราณอีกด้วย โดยสมัยก่อนท่านทำยาแผนโบราณได้หลายอย่าง โดยท่านทำเองทั้งหมด ตั่งแต่ไปเก็บว่านสมุนไพรต่างๆ ในป่า แล้วนำมาคั่วและบดทำเองทุกขั้นตอน

รักษาชาวบ้านหาย หลวงปู่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัด และได้คอยอบรมสั่งสอนพระ เณรและศรัทธาญาติโยมของท่านอยู่มิขาด

2mcau mong yen vui 23507

ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยาวัตรอันงดงาม และเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่ง ที่มีศรัทธาญาติโยมมาเคารพสักการบูชา อยู่มิขาดได้ทุกวัน

โดยมีศรัทธาญาติโยมจากต่างตำบล ต่างอำเภอ ต่างจังหวัดเดินทางมาขอพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์มิได้ขาด หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก นับเป็นพระผู้มีอริยะคุณอันยอดเยี่ยมยิ่งที่หาได้ยากยิ่งแล้วในปัจจุบัน

ภาพจากเฟซบุ๊ก หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน