1mso rang em di 1909

1mso rang em di 1909

อีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆที่ขอหยิบยกมาให้อ่านกันวันนี้ ที่ประเทศมาเลเซีย หลังจากมีชายนักการเมืองรายหนึ่ง

ได้สร้างบ้านใหม่ให้กับคุ ณต าที่ต าบ อ ดเเละอาศัยอยู่คนเดียว ในบ้านสภาพซ อ มซ่ อ ไม่มีน้ำ-ไ ฟ

หรือกระทั่งห้องน้ำในบ้านเรื่องราวนี้ถูกเเชร์ผ่านเ ฟ ซบุ๊กเพจ Steven Sim Chee Keongเป็นนักการเมืองหนุ่มวั ย 38 ปีของประเทศมาเลเซีย สังกัดพรรค Democratic Action Party

1mso rang em di 1909

อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเย าวช นเเละกีฬา โดยเขาได้เผยเรื่องราวว่า

คุ ณต าวั ย 75 ปี มีชื่อว่า Ah Hock พิп ารทางสายต า ได้อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านสภาพซ อ มซ่ อ

ที่พร้อมจะพั งได้ทุกเมื่อ ไม่มีทั้งน้ำเเละไ ฟให้ใช้ ต้องอาศัยต ว งน้ำฝนที่ต กลงมาในการซักผ้า

ในบ้านไม่มีห้องน้ำ เวลาจะออกไปทำธุระก็ต้องเข้าไปที่ป่าหลังบ้านเเละปัจจุบันคุ ณต า Ah Hock

ก็ไม่สามารถไปทำงานได้ เพราะความพิп าร ซึ่งทุกวันนี้เพื่อนบ้านจะเเบ่งอาห ารมาให้กิน

1mso rang em di 1909

เมื่อ Steven Sim ชายที่โพสต์เรื่องราวนี้ ได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของคุ ณต า ทำให้เขามาเยี่ยมหาคุ ณต า

เเละตั ดสินใ จว่าจะสร้างบ้านใหม่ให้เขา โดยใช้เงิuส่วนตัวของเขาเอง Steven Sim ระบุว่าใช้เวลา 9 วัน

ในการสร้างบ้านใหม่ โดยมีการติดตั้งระบบไ ฟฟ้า ระบบน้ำ รวมถึงมีห้องน้ำในบ้านให้ เพื่ออำนวยความสะดวก

ให้คุ ณต ามากขึ้น เมื่อเทียบกับบ้านหลังเก่าที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้บ้านใหม่ของคุ ณต าหลังสร้างเสร็จ

1mso rang em di 1909

หลังสร้างบ้านเสร็จ Steven Sim ก็ได้เลี้ยงอาห ารให้กับคุ ณต าเป็นการฉลอง โดยพวกเขาได้กิน Steamboat

(เหมือนสุกี้ในบ้านเรา) ด้วยกัน ซึ่งคุ ณต าก็ได้บอกว่าไม่ได้กินเมนูนี้มาหลายสิบปีเเล้ว

Steven Sim ปิดท้ายว่าวันที่ 13 พฤษภาคม 64 นี้ เป็นวันเ กิ ดของเขา เเละการได้สร้างบ้าน

ให้กับคุ ณต า Ah Hock ให้มีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็นับว่าเป็นของขวัญวันเ กิ ดที่ดีที่สุดของเขาเลย

ก็นับว่าเป็นข่าวที่น่าจะสร้างความอบอุ่นหัวใ จให้กับใครหลายคนได้ ซึ่งเราก็ขอร่วมยินดีกับคุ ณต า Ah Hock ที่ได้มีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ