1mso rang em di 1404

1mso rang em di 1404

ย้อนเรื่องราวบนโลกออนไลน์ได้มีการเผ ยแพ ร่เรื่องราวสุดน่าส งสา ร โดยทางผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sarayut Tangprasert” ได้มีเผ ยแพ ร่เรื่องราวของคุณตาคนหนึ่ง ที่มีอาชีพขๅ ยเก้าอี้ไม้ โดยคุณตาจะแบกเก้าอี้นับสิบตัวเดินออกขๅ ยตามท้องถนน แบบค่ำไหนนอนนั่น เพื่อหาเ งินเลี้ยงชี พ บางวันก็ขๅ ยได้ บางวันก็ขๅยไม่ได้ ทำให้ไม่มีเงิ นซื้ อข้าวกิ น โดยทางผู้โพสต์ได้มีการระบุใจความดังนี้

1mso rang em di 1404

“ชายสูงวัยใบหน้ามีแต่ริ้วรอยยับย่น แบกเก้าอี้ไม้ตัวใหญ่เล็กร่วมสิบตัวเดินเซเข้ามาหา แกบอกว่าช่ว ยซื้ อหน่อย ยังไม่มีเ งิ นซื้ อข้าวเช้า แกว่าแกมาจากโคราช มากับเถ้าแก่ ค่ำไหนอาศัยนอนวั ดที่นั่น เช้ามาก็เดินเร่ข ๅยเก้าอี้ไม้ฉำฉา หาเงิ นค่ าข้าว เถ้าแก่เป็นคนบ้านเดียวกัน เก้าอี้ตัวละ 60-120 บา ท

1mso rang em di 1404

เถ้าแก่แบ่งให้ตัวละสิ บบ าท ต้องขๅ ยให้ได้ ขๅ ยไม่ได้ก็ไม่มีเงิ นซื้ อข้าว ถามแกว่าครอบครัวลูกหลานมีไหม แกว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครดูแล จะไปบว ช ทางวั ดก็ไม่รับ เพราะมันเป็นภ าระกับทางวั ด “อายุแปดสิบแล้ว” แกบอก

1mso rang em di 1404

“จากนี่จะไปไหนต่อ” ผมถามแก “ยังไม่รู้” แกตอบ ตาแกมองออกไปด้านหน้า แต่ดูเหมือนเลื่อนลอย ไม่รู้จุดหมาย คิดถึงวรรณกรรมเรื่องเด็กหญิงขๅ ยไม้ขีดไฟ ของ ออสการ์ ไวลด์ (เจ้าชายผู้มีความสุข รวมเรื่องสั้น ทุ่งดอกหญ้าถึงดวงดาว)

1mso rang em di 1404

สุดแต่จะวิจารณ์ อาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญ หา หรืออาจไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

1mso rang em di 1404

แต่ผมควักเงิ นซื้ อเก้าอี้ตัวใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดจากแกสองตัว มัดใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ล ดภ าระลงนิด มีรา ยไ ด้เพิ่มอีกหน่อย พอซื้ อข้าวจี่ร้อน ๆ กินสองก้อน อาหารกลางวันคงค่อยว่ากัน มันเป็นเรื่องอนาคต”

1mso rang em di 1404

หลายท่านอยากที่จะช่วยเหลือคุณตา แต่ทางผู้โพสต์ได้กลับไปจุดที่เจอคุณตาพร้อมตามหาละแวกนั้นปรากฏว่าไม่เจอคุณตาแล้ว จึงไม่ทราบว่าจะช่วยเหลืออย่างไร หากท่านใดเจอก็อุดหนุนคุณตา ให้ความช่วยเหลือบ้างนะครับ ขออนุโมทนาล่วงหน้า