1mrieng minh em ao dai 505

1mrieng minh em ao dai 505

อีกหนึ่งเย าวช นสู้ ชีวิ ต สำหรับน้อง”สตางค์” ที่อยู่ในวั ยเพียงประถม แต่ต้องรับดูแล

คุณพ่อที่เดินไม่ได้มานาน โดยน้องตั้งใจที่จะหาทุนเลี้ยงดู และเป็นเ ส าหลักด้วยตัวเอง

1mrieng minh em ao dai 505

น้องสต างค์เล่าว่าก่อนหน้ายังเป็นครอบครัวปกติดี แต่ภายหลังพ่อไม่สามารถทำงานได้อีก

แม่เลยตั ดสินใจพาน้องคนเล็กย้ายไปอยู่ที่อื่น ตอนแรกแม่ก็ชวนไปด้วยแต่ตนเองเลือก

1mrieng minh em ao dai 505

ขออยู่ดูแลพ่อ ถ้าไม่มีใครอยู่แล้วท่านจะอยู่ได้อย่ างไร น้องสตางค์ไม่เคยแม้แต่จะให้

พ่อเห็นถึงความล ำบ าก ของตัวเอง หลังเลิกเรียนเธอจะคอยเก็บขยะเก่าและหาผักเพื่อจะ

1mrieng minh em ao dai 505

ได้นำไปจำหน่ายตามละแวกใกล้เคียง น้องอย ากให้พ่อหาย เป็นปกติเร็วๆ ตั้งใจไว้ว่า

อย ากเรียนให้จบจะได้มีทุนรักษาพ่อ ก่อนหน้านี้ภรร ย าอยู่ดูแลด้วยประมาณสามปีได้

1mrieng minh em ao dai 505

พอเวลาผ่านไป เธอเลือกจะเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับบุ ตรคนเล็กนั้นเอง น้องสต างค์

1mrieng minh em ao dai 505

เป็นอีกคนที่กตัญญูมาก น้องไม่เคยท้อ กับสภาพที่ตัวเองเป็น แม้ว่าบางครั้งเธอจะ

1mrieng minh em ao dai 505

นั่งน้ำต าไ ห ลอยู่หน้าบ้านโดยไม่ให้ผู้เป็นพ่อรู้ อย่ างไรก็ตามพอมีคนประส านหน่วย

1mrieng minh em ao dai 505

ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีทีมอาสามอบข้าวส ารอาหารแห้ง พร้อมกับแพมเพิร์สผู้ใหญ่ และทุน

1mrieng minh em ao dai 505

ให้กับครอบครัวนี้ทุกเดือน น้องจะนำทุนที่ได้รวบรวมสำหรับการศึกษาให้ตัวเองในอน า ค ต

1mrieng minh em ao dai 505

ด้านคุณพ่อบอก ตนหวังว่าอย ากจะกลับไปทำง า น เพราะสองมือยังใช้การได้ จะได้แบ่ง

1mrieng minh em ao dai 505

เบาน้องบ้าง เป็นห่ ว ง อย ากให้น้องได้เรียนสูงๆ จากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ เป็นกำลังใจให้จ้า