1m2150 dem nay ta say03

1m2150 dem nay ta say03

ยายวัย 84 อาศัยอยู่ลำพัง หาเก็บของเก่าขๅยประทังชีวิต เรื่องราวชีวิตยายวัย 84 ปี ที่ต้องอยู่ลำพัง เมื่อลูกหลานจากไปหมดแล้ว ยายยืนยันว่าจนจะไม่ไปอยู่บ้านพักคนชรา

1m2150 dem nay ta say03

คุณยายทา ป้องที พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง สุขภาพดี เดินได้คล่องแคล่ว สายตๅยังดี สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ โดยภายในห้องพักพบว่าเต็มไปด้วยสิ่งของเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำข้าวสาร รวมทั้ง ตะกร้าสิ่งของไปมอบให้เพื่อช่วยเหลือ

1m2150 dem nay ta say03

ชีวิตที่ต้องพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยภายในห้องพักพบว่าเต็มไปด้วยสิ่งของเป็นจำนวนมาก เพราะไปเก็บของเก่ามาไว้คัดแยกขๅย ปัจจุบันก็อายุ 84 ปี อยู่คนเดียว เนื่องจากสามี และบุตร 2 คน เสียไปหมดแล้ว